Henry Mattssons Åkeri AB

Från båt till grustransporter

Henry Mattssons Åkeri AB arbetar med transporter på Orust med när område, men kan arbetar över hela Sverige. Vi utför tjänster för både företag och privatpersoner. Till vårt förfogande har vi 5 lastbilar som vi kan använda till allt från båt till grustransporter. Vi har även försäljning av grusmaterial.

Transporter

Grus
Båtar

Betongelement

Försäljning

Grusmaterial

Maskinpark

10 latsbilar